Οι λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας τοποθετούνται στα φίλτρα νερού σαν συνοδευτικά ή πρόσθετα των φίλτρων. Αφού το νερό καθαριστεί από όλες τις βλαβερές ουσίες, τότε περνάει από την λάμπα UV όπου “ψήνονται” τα βακτήρια και οι ιοί. Είναι όμως απαραίτητο;

Το νερό του δικτύου ποτίζεται με χλώριο από τον εκάστοτε δήμο. Έτσι, το νερό θεωρείται πόσιμο και ασφαλές και δεν χρειάζεται να τοποθετήσουμε μία τέτοια λάμπα. Τα οικιακά φίλτρα νερού όμως χρησιμεύουν στο να μειώνουν από το νερό το ίδιο το χλώριο και τα παράγωγά του (πχ το χλωροφόρμιο), καθώς και όσες ουσίες δεν μπορεί να μειώσει το χλώριο (βαρέα μέταλλα, κύστες, τριαλομεθάνια κτλ).

Στο εμπόριο κυκλοφορούν φίλτρα άνω πάγκου ή κάτω πάγκου με ενεργό άνθρακα και λάμπα UV, κάτι που είναι πλεονασμός για το νερό των πόλεων. Απλούστατα η λάμπα δεν έχει τί να σκοτώσει.

λάμπα UV

Το νερό διέρχεται από την είσοδο της συσκευής. Μέσα στην ανοξείδωτη συσκευή βρίσκεται η λάμπα που σκοτώνει τα βακτήρια και τους ιούς καθώς το νερό περνάει μέσα από τη συσκευή.

Σε ποιες περιπτώσεις βάζουμε λάμπα UV;

Τοποθετείται μετά από συστήματα αντίστροφης όσμωσης και μόνο σε περιοχές όπου το νερό θεωρείται μικροβιολογικά μη ασφαλές, όπως είναι για παράδειγμα το νερό μία γεώτρησης. Το νερό των γεωτρήσεων δεν έχει χλώριο και άρα είναι πολύ πιθανό να έχει μικρόβια και βακτήρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αντίστροφη όσμωση με λάμπα UV για να είμαστε σίγουροι ότι το νερό είναι ασφαλές. Συνήθως τα σπίτια που παίρνουν νερό από γεώτρηση, διαθέτουν το δικό τους βόθρο, ένας λόγος παραπάνω για να τοποθετήσουμε ένα τέτοιο σύστημα.

Μία άλλη περίπτωση όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας είναι να έχουμε νερό από αναξιόπιστες πηγές ή υδραγωγεία. Στις πόλεις, η χλωρίωση του δικτύου γίνεται από αυτόματα μηχανήματα χλωρίωσης με δοσομετρητές. Σε κάποια χωριά όμως αυτή η διαδικασία γίνεται από άνθρωπο και ως γνωστόν όταν εμπλέκονται άνθρωποι σε αυτή τη διαδικασία, καλό είναι να προσέχουμε. Εάν το υδραγωγείο σας χλωριώνεται από άνθρωπο, καλό είναι να βάλετε αντίστροφη όσμωση με λάμπα UV για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

αντίστροφη όσμωση με λάμπα UV

Όπως βλέπετε στη φωτογραφία, η λάμπα (πάνω πάνω) αποτελεί το τελευταίο στάδιο ενός οικιακού συστήματος αντίστροφης όσμωσης.

Πώς λειτουργεί;

Η συσκευή είναι από ανοξείδωτο ατσάλι από όπου περνάει το νερό. Μέσα στη συσκευή υπάρχει μία ειδική λάμπα, που δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον, παρά μόνο για λίγα λεπτά μέχρι να την τοποθετήσετε στη θέση της. Η λάμπα, που τροφοδοτείται με οικιακό ρεύμα, “ψήνει” τα βακτήρια και τους ιούς καθώς αυτοί περνούν μέσα από τη συσκευή. Μετά τη λάμπα UV, το νερό θεωρείται πόσιμο και ασφαλές, αν έχει προηγηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα αντίστροφης όσμωσης.

Οι λάμπες διαφέρουν στην τιμή ανάλογα με τη χρήση τους. Χωρίζονται ανάλογα με το μέγεθος της λάμπας και την πίεση που μπορεί να αντέξει η συσκευή. Οι οικιακές λάμπες μπορούν να φιλτράρουν έως και 6 τόνους νερό την ώρα αποτελεσματικά.