Μεμβράνες όσμωσης

Τοποθετούνται σε συστήματα αντίστροφης ώσμωσης και αποτελούν την καρδιά του φίλτρου