Φίλτρα κεντρικής παροχής

//Φίλτρα κεντρικής παροχής

Τα φίλτρα κεντρικής παροχής τοποθετούνται στα “ρολόγια” του σπιτιού και μειώνουν τα χώματα, τις λάσπες και τη σκουριά