Βρύσες για φίλτρα νερού

Ενώνονται με φίλτρα νερού κάτω πάγκου. Υπάρχουν και οι τρίοδες βρύσες που αντικαθιστούν τη μπαταρία της κουζίνας κι έχουν 2 διακόπτες