Αντλίες νερού

Συνήθως τοποθετούνται σε συστήματα αντίστροφης ώσμωσης. Ιδανικά εάν δεν έχετε επαρκή πίεση στο νερό του δικτύου σας