Φίλτρα για τα άλατα

Μειώνουν τα άλατα και μαλακώνουν το νερό. Ταιριάζουν στις περισσότερες συσκευές του εμπορίου