Ανταλ. κεντρικής παροχής

Τοποθετούνται σε συσκευές κεντρικής παροχής και μειώνουν τα χώματα, τις λάσπες και τη σκουριά από το νερό του σπιτιού σας