Όργανα μέτρησης νερού

Αγωγιμόμετρα, σκληρόμετρα, μέτρηση χλωρίου κι όργανα μέτρησης ποιότητας νερού