Μειώνει το σίδηρο από το νερό. Ταιριάζει στις περισσότερες συσκευές του εμπορίου.