Αποσκληρυντές

//Αποσκληρυντές

Αφαιρούν τα άλατα από το νερό. Τοποθετούνται στην παροχή νερού του σπιτιού ή του επαγγελματικού χώρου