• Μειώνει τον σίδηρο στο νερό.
  • Είναι συμβατό με τις περισσότερες συσκευές της αγοράς.