• Φίλτρο άνω πάγκου ελληνικής κατασκευής που συνδέεται πανεύκολα με την βρύση της κουζίνας και σας παρέχει φιλτραρισμένο νερό με το γύρισμα ενός διακόπτη.
  • Περιλαμβάνει 2 φίλτρα ενεργού άνθρακα από φλοιό καρύδας, το PREMIUM CTO με διαπερατότητα 5μm και το PREMIUM LRC με διαπερατότητα 0,5μm.
  • Ο συνδυασμός των δύο φίλτρων που μειώνει έναν μεγάλο αριθμό βλαβερών ουσιών, όπως το χλώριο και τα παράγωγά του (π.χ. το χλωροφόρμιο), τα τριαλογονομεθάνια, τα βιομηχανικά απόβλητα, τα φυτοφάρμακα, τα ζιζανιοκτόνα, τον μόλυβδο κι άλλες βλαβερές ουσίες.