Συμβατό με ψυγεία Electrolux που διαθέτουν φίλτρο νερού.